בירור וחידוש יתרה

בירור וחידוש יתרה
תנאי השירות
MachineName = VMWEBCMS7